Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017

Τι είναι το γλυκογόνο;

Το γλυκογόνο είναι η κυριότερη μορφή αποθήκευσης υδατανθράκων στους ζωικούς ιστούς. Αποτελεί το 7% του βάρους του ήπατος . Βρίσκεται κυρίως στο ήπαρ και στους σκελετικούς μύες, όπου αποθηκεύεται περίπου το 1% του συνολικού γλυκογόνου. Όταν ο οργανισμός βρεθεί σε έντονη φυσική δραστηριότητα ή ψυχική φόρτιση το γλυκογόνο των σκελετικών μυών αποτελεί την πιο άμεση πηγή ενέργειας. Το γλυκογόνο μοιάζει πολύ με την αμηλοπηκτίνη με πολλά μόρια γλυκόζης, τα οποία χρησιμεύουν ως πηγή ενέργειας για τον οργανισμό. Τα μόρια γλυκόζης μπορούν ενζυματικά να απελευθερωθούν από το γλυκογόνο και να δώσουν ενέργεια στον οργανισμό μέσα από μεταβολικές οδούς. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται γλυκογονόλυση. Η πυκνότητα των διακλαδώσεων του γλυκογόνου έχουν σημαντική μεταβολική σημασία γιατί δημιουργούνται πολλά αναγωγικά άκρα απ' τα οποία μπορούν να απελευθερωθούν μόρια γλυκόζης.
Δημιουργία γλυκογόνου - Γλυκογονογένεση
Όταν μπει η γλυκόζη στο κύτταρο φωσφορυλιώνεται από την εξοκινάση παράγοντας έναν φωσφορικό εστέρα στον άνθρακα 6 του δακτυλίου της γλυκόζης. Στα μυικά κύτταρα το ένζυμο που καταλύει αυτή την αντίδραση ονομάζεται εξοκινάση, η δράση αυτού του ενζύμου αναστέλλεται από την 6-φωσφογλυκόζη. Η φωσφορυλίωση της γλυκόζης στο ήπαρ καταλύεται από το ένζυμο γλυκοκινάση. Τα δύο ένζυμα έχουν κάποιες σημ

αντικές διαφορές όπως: α)η εξοκινάση τροποποιείται αρνητικά από την 6-φωσφογλυκόζη, ενώ η γλυκοκινάση όχι β)η γλυκοκινάση μπορεί να φωσφορυλιώσει την γλυκόζη ταχύτερα απ' ότι την εξοκινάση, όταν η γλυκόζη στο κύτταρο αυξηθεί σημαντικά. Αυτό συμβαίνει γιατί η γλυκονάση έχει μεγαλύτερη τιμή σταθεράς Κm απ' την  εξοκινάση, αυτό σημαίνει ότι η εξοκινάση καταλύει τη φωσφορυλίωση της γλυκόζης στο μέγιστο βαθμό. Αυτό σημαίνει ότι το ήπαρ είναι αυτό το οποίο μπορεί να μειώσει τα επίπεδα της γλυκόζης στον οργανισμό όταν αυτά αυξηθούν σημαντικά. Η γλυκοκινάση ενεργοποιείται απ' την ινσουλίνη, η οποία αυξάνεται όταν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα είναι αυξημένα. Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου I η ενεργότητα της γλυκοκινάσης είναι κάτω από τις φυσιολογικές τιμές γιατί η ινσουλίνη είναι σε μειωμένα επίπεδα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το δικό σας σχόλιο! Θα χαρούμε πολύ!