Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2017

Τι είναι η καλή(HDL) Χοληστερίνη

Λιποπρωτείνη Υψηλής Πυκνότητας (HDL)
Η πιο σημαντική λειτουργία της HDL χοληστερόλης είναι η απομάκρυνση της μη εστεροποιημένης χοληστερίνης από τα κύτταρα και άλλες λιποπρωτείνες που έχει συσσωρευτεί και επιστροφή της στο ήπαρ για αππέκριση απ' τη χολή. Για να λειτουργήσει θεραπευτικά όμως η HDL, πρέπει να συμβούν οι παρακάτω διαδικασίες:
α)Η ικανότητα της να συνδέεται με υποδοχείς τόσο στα ηπατικά όσο και στα εξω-ηπατικά κύτταρα. Οι υποδοχείς μπορεί να είναι εξειδικευμένοι για την HDL, αλλά είναι και για τον LDL-υποδοχέα, με τον οποίο η HDL μπορεί να συνδεθεί με της ΑποΕ πλευρά της. Ο LDL-υποδοχέας αναγνωρίζει και την ΑποΕ και την ΑποΒ-100, που έχει ως αποτέλεσμα η HDL να ανταγωνίζεται την LDL στην περιοχή του υποδοχέα της.
β)Το ΑποΑ-1 συστατικό της HDL διεγείρει το ένζυμο ακυλοτρανσφεράση της λεκιθίνης:χοληστερόλης. Αυτό το ένζυμο βοηθάει στον σχηματισμό εστέρων χοληστερόλης από ελεύθερη χοληστερόλη, σπάζοντας τον κύκλο μεταφοράς λιπαρών οξέων από τον άνθρακα 2 της φωσφατιδυλοχολίνης στην ελεύθερη χοληστερόλη. Οι εστέρες χοληστερόλης που προκύπτουν απ' αυτή την αντίδραση μπορούν να ανταλλαχθούν άμεσα μεταξύ των λιποπρωτεινών του πλάσματος με τη διαμεσολάβηση μιας πρωτείνης της πρωτείνης μεταφοράς εστέρων χοληστερόλης (CETP). Το ένζυμο ακυλοτρανσφεράση λεκιθίνης:χοληστερόλης παραλαμβάνει την ελεύθερη χοληστερόλη και παράγοντας τον εστέρα της βοηθά στην μεταφορά της ελεύθερης χοληστερόλης έξω από τα μη ηπατική κύτταρα και τις άλλες λιποπρωτείνες. Οι εστέρες χοληστερόλης μετά μεταφέρονται στο ήπαρ συνδεδεμένοι στην HDL ή έμμεσα από τον LDL υποδοχέα της (μέσω CETP από την HDL στην LDL). Μετά την εναπόθεση τους στα ηπατικά κύτταρα οι εστέρες υδρολύονται από την εστεράση της χοληστερόλης και η ελεύθερη χοληστερόλη απεκκρίνεται στη χολή ως χολικό άλας. Αυτή είναι η κύρια οδός απέκκρισης της χοληστερόλης απ΄το σώμα.
  Το καθαρό αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών είναι η ανάκτηση της χοληστερόλης από τα περιφερικά κύτταρα και από άλλες λιποπρωτείνες και η επιστροφή της στο ήπαρ. Αυτή είναι η αντίστροφη μεταφορά χοληστερόλης και  χρησιμότητα της για το σώμα μας είναι ότι μειώνοντας την  ποσότητα χοληστερόλης που εναποτίθεται στο ενδοθήλιο των αγγείων μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος σχηματισμού λιπώδους πλάκας και εμφάνισης αρτηριοσκλήρυνσης. Έτσι διατηρούμε ένα υγιές καρδιοαγγειακό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το δικό σας σχόλιο! Θα χαρούμε πολύ!