Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Είπαν..: Ο Ιπποκράτης συμβουλεύει


Οι μεταβολές είναι η κύρια αιτία για τη γένεση των ασθενειών, και μάλιστα οι πιο μεγάλες :
οι μεγάλες μεταβολές και στις εποχές και σε όλα τα άλλα. Όταν όμως οι μεταβολές στις εποχές γίνονται βαθμιαία, αυτές οι εποχές είναι οι πιο ασφαλείς, ακριβώς όπως είναι ασφαλείς οι βαθμιαίες μεταβολές στη δίαιτα, στο ψύχος ή τη ζέστη, το ίδιο και οι μεταβολές από τη μια ηλικία στην άλλη.

Πρωτότυπη Απόδοση Κειμένου
Αί μεταβολαί μάλιστα τίκτουσι νουσήματα, και αί μέγισται μάλιστα, και έν τήσιν ώρησιν αί μεγάλαι μεταλλαγαί, και εν τοίσιν άλλοισιν, αί δ' έκ προσαγωγής γίνονται, αί ώραι αύται ασφαλέσταται, ώσπερ καί δίαιται καί ψύχος καί θάλπος μάλιστα έκ προσαγωγής, καί ηλικίαι ούτω μεταβαλλόμεναι.

Συγγρφέας : Ιπποκράτης
Τίτλος Βιβλίου : Ιατρικά Θέματα
Μετάφραση : Δημήτριος Λυπουρλής
Εκδόσεις : ΖΗΤΡΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το δικό σας σχόλιο! Θα χαρούμε πολύ!