Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2011

Είπαν..: Η πρόληψη συμβουλεύεται τον Αριστοτέλη

Πραγματικά, τα πολύ μακρινά οι άνθρωποι δεν τα φοβούνται: όλοι ξέρουν ότι θα πεθάνουν, επειδή όμως αυτό δεν είναι κάτι κοντινό, τους αφήνει τελείως αδιάφορους. Αν λοιπόν αυτό είναι ο φόβος, τότε πράγματα που προκαλούν φόβο δεν μπορεί παρά να είναι όσα φαίνεται να έχουν μεγάλη δύναμη να προξενούν καταστροφές ή βλάβες που επιφέρουν μεγάλη λύπη.Απόδοση Πρωτότυπου Κειμένου
    Τα γαρ πόρρω σφόδρα ού φοβούνται˙ ίσασι γάρ πάντες ότι αποθανούνται, άλλ’ ότι ούκ εγγύς, ουδέν φροντίζουσιν. Ει δη ο φόβος τούτ’ έστιν, ανάγκη τα τοιαύτα φοβερά είναι όσα φαίνεται δύναμιν έχεις μεγάλην του φθείρειν ή βλάπτειν βλάβας εις λύπην μεγάλην, συντεινούσας˙

      Λογική συνέπεια: η ελπίδα για τα πράγματα που μπορεί να μας σώσουν συνοδεύεται από την ιδέα ότι αυτά βρίσκονται πολύ κοντά μας και ότι τα πράγματα που προκαλούν φόβο ή δεν υπάρχουν ή βρίσκονται μακριά μας. Θάρρος μας δίνουν και τα φοβερά πράγματα, αν βρίσκονται μακριά μας,  και τα σωτήρια, αν είναι κοντά μας. Επίσης αν υπάρχουν τρόποι θεραπείας και διάφορες βοήθειες – πολλές ή μεγάλες ή και τα δύο μαζί.


Απόδοση Πρωτότυπου Κειμένου
     Ώστε μετά φαντασίας ή ελπίς των σωτηρίων ως εγγύς όντων, των δε φοβερών ή μή όντων ή πόρρω όντων. Έστι δε θαρραλέα τά τε δεινά πόρρω όντα και τα σωτήρια εγγύς. Και επανορθώσεις αν ώσι και βοήθειαι πολλαί ή μεγάλαι ή άμφω

Συγγραφέας : Αριστοτέλης
Βιβλίο : Ρητορική Β’-Γ’
Μετάφραση: Δημήτρης Λυπουρλής
Εκδόσεις : Ζήτρος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το δικό σας σχόλιο! Θα χαρούμε πολύ!