Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012

Είπαν..: Τι είπε ο Χομπς


 Η διατροφή μιας πολιτικής κοινότητας συνίσταται στην αφθονία και στη διανομή των απαραίτητων για τη ζωή υλικών, στην παρασκευή ή προετοιμασία τους και τέλος στην διοχέτευση τους μέσω κατάλληλων αγωγών στην δημόσια κατανάλωση.
  Κι όσον αφορά την αφθονία των υλικών είναι από τη φύση περιορισμένη στα αγαθά που από τη γη και τη θάλασσα -- τους δύο μαστούς της κοινής μας μητέρας-- ο Θεός προσφέρει στην ανθρωπότητα, είτε δωρεάν είτε ως...
ανταμοιβή της εργασίας.
  Τα υλικά της διατροφής, δηλαδή τα ζώα, τα φυτά και τα ορυκτά, ο Θεός τα τοποθέτησε ανεμπόδιστα ενώπιον μας, είτε πάνω είτε κοντά στη, επιφάνεια της γης, έτσι ώστε το μόνο που απαιτείται για τη συλλογή τους είναι η εργασία. Η αφθονία τους εξαρτάται πρώτα από την εύνοια του Θεού και μετά από την εργασία και την φιλοπονία των ανθρώπων.

Τόμας Χομπς - Λεβιάθαν - ΧΧΙV Περί της Διατροφής και της Φυσικής Αναπαραγωγής μιας Πολιτικής Κοινότητας
Μετάφραση : Γρηγόρης Πασχαλίδης, Αιμίλιος Μεταξόπουλος
Εκδόσεις : Γνώση

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Κάντε το δικό σας σχόλιο! Θα χαρούμε πολύ!